Zsoltárok könyve

A Sionon lakozó Isten nagyságáról és örök hatalmáról

99 Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek;

kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!

2 Nagy az Úr a Sionon,

és magasan fölötte van minden népnek.

3 Magasztalják a te nagy és rettenetes nevedet,

mert szent az!

4 A hatalmas király szereti a jogosságot!*

Te határoztad meg, mi a helyénvaló,

jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.

5 Magasztaljátok Istenünket, az Urat,

és boruljatok le lábának zsámolya elé,

mert szent ő!

6 Mózes és Áron az ő papjaival

és Sámuel azokkal együtt,

akik nevét segítségül hívják:

segítségül hívták az Urat,

és meghallgatta őket.

7 Felhőoszlopból szólt hozzájuk,

ők pedig megőrizték intelmét és rendelkezését,

amelyet adott nekik.

8 Urunk, Istenünk, te meghallgattad őket.

Kegyelmes Isten voltál hozzájuk,

de bosszúálló tetteik miatt.

9 Magasztaljátok Istenünket, az Urat,

és boruljatok le szent hegyén,

mert szent az Úr, a mi Istenünk!