Zsoltárok könyve

Az egész világ dicsérje az Urat!

148 Dicsérjétek az Urat!

Dicsérjétek az Urat az égből,

dicsérjétek őt a magasságban!

2 Dicsérje őt minden angyal,

dicsérje őt minden serege!

3 Dicsérjétek őt, nap és hold,

dicsérjétek őt mind, ti fényes csillagai!

4 Dicsérjétek őt egek egei és ti vizek,

amelyek az ég fölött vagytok!

5 Dicsérjék az Úr nevét,

mert ő parancsolt, és azok létrejöttek.

6 Örök időkre fölállította őket,

törvényt szabott, amelyet át nem hágnak.

7 Dicsérjétek az Urat, ti földiek:

vízi szörnyek és a mély vizek!

8 Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar,

amelyek akaratát teljesítik.

9 Minden hegy és halom,

minden gyümölcsfa és minden cédrus.

10 Vadak és minden állat,

férgek és szárnyasok.

11 Földi királyok és minden nemzet,

fejedelmek és a föld bírái!

12 Ifjak és leányok,

idősek a gyermekekkel együtt:

13 Dicsérjétek az Úr nevét,

mert egyedül az ő neve fenséges.

Dicsősége kihat az égre és a földre!

14 Fölemelte népének szarvát.

Dicsővé teszi minden hívét:

Izráel fiait, a hozzá közel lévő népet.

Dicsérjétek az Urat!