Zsoltárok könyve

Az emberek bűnösségéről

53 A karmesternek: „A betegség”* dallamára. Dávid tanítása.

2 A bolond azt mondja szívében,

hogy nincs Isten.

Megromlottak, és utálatos

hamisságot cselekszenek,

nincs, aki jót cselekedjék.

3 Isten letekint a mennyből az emberek fiaira,

hogy lássa, van-e közöttük értelmes,

aki keresi Istent.

4 Mindnyájan elhajlottak,

és valamennyien megromlottak.

Nincsen, aki jót cselekedjen,

nincsen még egy sem.

5 Hát nem okulnak a hamisan cselekvők,

akik úgy eszik népemet,

mintha kenyeret ennének,

akik nem hívják segítségül Istent?

6 Ott félnek majd nagy félelemmel,

ahol nincs félnivaló,

mert Isten szétszórja azok csontjait,

akik ellened támadtak.

Megszégyeníted azokat,

mert Isten megvetette őket.

7 Ó, bárcsak eljönne a Sionról

Izráel szabadulása!

Örül majd Jákób, és vigad Izráel,

amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát.