Zsoltárok könyve

A teremtő és kegyelmes Isten dicsérete

146 Dicsérjétek az Urat!

Dicsérd, lelkem, az Urat!

2 Dicsérem az Urat, amíg élek,

amíg csak vagyok, énekelek Istenemnek.

3 Ne bízzatok a fejedelmekben,

se ember fiában, mert nem menthetnek meg.

4 Eltávozik a lelke, visszatér a földbe,

és még aznap semmivé lesznek tervei.

5 Boldog, akinek Jákób Istene a segítsége,

és az Úrban, az ő Istenében van reménysége,

6 aki az eget és földet teremtette,

meg a tengert és mindent, ami benne van.

Ő örökké megtartja hűségét.

7 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak,

eledelt ad az éhezőknek.

Megszabadítja az Úr az elfogottakat.

8 Megnyitja az Úr a vakok szemét,

fölegyenesíti az Úr a meggörnyedteket,

szereti az Úr az igazakat.

9 Megoltalmazza az Úr a jövevényeket,

megtartja az árvát és az özvegyet,

de a gonoszok útját meggátolja.

10 Örökké uralkodni fog Istened, az Úr,

ó, Sion, nemzedékről nemzedékre!

Dicsérjétek az Urat!