Zsoltárok könyve

Az istenfélők jutalma

128 Ének fölmenetelkor.

Mind boldog az, aki az Urat féli,

aki az ő útjain jár!

2 Bizony kezed munkáját eszed!

Boldog vagy, és jó dolgod lesz.

3 Feleséged olyan házad belsejében,

mint a termő szőlő;

fiaid olyanok asztalod körül,

mint az olajfacsemeték.

4 Íme, így nyer áldást az a férfi,

aki féli az Urat!

5 Áldjon meg téged a Sionról az Úr,

hogy boldognak lásd Jeruzsálemet

életed minden napján,

6 és hogy megláthasd fiaidnak fiait is.

Békesség legyen Izráelen!