Zsoltárok könyve

Isten igazságának magasztalása

92 Zsoltár, ének szombatnapra.

2 Jó dolog dicsérni az Urat

és éneket mondani nevednek, ó, Felséges!

3 Hirdetni jó reggel kegyelmedet

és hűségedet éjjelente

4 tízhúrú hangszerrel

és lanttal, hárfazengéssel.

5 Mert megvidámítottál cselekedeteddel,

Uram, kezed műveiben örvendezem.

6 Mily nagyok az alkotásaid, Uram,

igen mélységesek a gondolataid!

7 A balga ember nem ismeri

és a bolond nem érti meg ezt.

8 Ha úgy sarjadnak is a gonoszok, mint a fű,

és az álnokságot cselekvők mind virágoznak,

végül mégis elpusztulnak.

9 De te, Uram, magasságos vagy örökké!

10 Mert íme, ellenségeid, Uram,

ellenségeid elvesznek,

és elszélednek mind a gonosztevők!

11 De az én szarvamat erőssé teszed,

mint a bivalyét; friss olajjal öntözöl meg.

12 Szememet ellenségeimen legeltetem,

fülem az ellenem támadó gonosztevőkön mulat.

13 Az igaz virágzik, mint a pálmafa,

növekszik, mint a cédrus a Libánonon.

14 Az Úr házában vannak elültetve,

Istenünk udvaraiban virulnak.

15 Még vén korukban is teremnek,

dúsak lesznek, és zöldellni fognak.

16 Hirdetik, hogy igazságos az Úr,

az én kősziklám, és nincs benne hamisság!