Zsoltárok könyve

Dávid panasza

13 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Uram, még meddig tart ez?

Végképp elfelejtkeztél rólam?

Meddig rejted el arcodat előlem?

3 Meddig kell tanakodnom lelkemben,

és bánkódnom szívemben naponként?

Meddig hatalmaskodhat rajtam ellenségem?

4 Nézz rám, felelj nekem, Uram Istenem!

Világosítsd meg a szememet,

hogy halálra ne szenderüljek.

5 Ne mondhassa ellenségem: Legyőztem őt!

Ne örüljenek háborgatóim, hogy tántorgok.

6 Mert én bízom kegyelmedben,

szívem ujjong szabadításodnak.

Hadd énekeljek az Úrnak, mert jót tett velem!