Zsoltárok könyve

Hálaadásra buzdítás a Teremtő jóságáért

100 Hálaadó zsoltár.

Ujjongj az Úrnak, te egész föld!

2 Szolgáljatok az Úrnak örömmel,

menjetek eléje vigadozva!

3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten!

Ő alkotott minket, az övéi vagyunk!

Az ő népe és legelőjének nyája vagyunk.

4 Menjetek be kapuin hálaadással,

udvaraiba dicséretekkel!

Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

5 Mert jó az Úr, örökké megmarad kegyelme,

és hűsége nemzedékről nemzedékre.