Zsoltárok könyve

Istent dicsérő ének

117 Dicsérjétek az Urat mind, ti népek,

magasztaljátok őt mind, ti nemzetek!

2 Mert nagy a kegyelmessége irántunk,

és az Úr igazsága örökké megmarad.

Dicsérjétek az Urat!