Zsoltárok könyve

Az istenfélők boldogsága

112 Dicsérjétek az Urat!

Boldog ember az, aki féli az Urat,

és parancsolataiban igen gyönyörködik.

2 Utódja hős lesz a földön;

az igazak nemzedéke áldást nyer.

3 Gazdagság és bőség lesz házában,

és igazsága mindvégig megmarad.

4 A sötétben is világosság támad

a becsületesnek, aki irgalmas,

kegyelmes és igaz.

5 Jó annak az embernek,

aki könyörül és kölcsönad,

dolgait pedig a törvény szerint intézi,

6 mivel sohasem ingadozik,

örök emlékezete lesz az igaznak.

7 Nem fél a rossz hírtől,

szíve erős, az Úrban bizakodik.

8 Nem rendül meg a szíve;

nem fél, míg ellenségein végignéz.

9 Osztogat, adakozik a szegényeknek,

igazsága mindvégig megmarad.

Szarva dicsőségesen emelkedik.

10 Látja ezt a gonosz, és dühöng,

fogait csikorgatja, és elemészti magát.

A gonoszok kívánsága semmivé lesz.