Zsoltárok könyve

Jövendölés a Messiás hatalmáról

2 Miért dühösködnek a nemzetek,

és miért gondolnak hiábavalóságot a népek?

2 Fölkerekednek a föld királyai,

és a fejedelmek együtt tanácskoznak

az Úr ellen és fölkentje ellen:

3 Szaggassuk le bilincseiket,

és dobjuk le magunkról köteleiket!

4 Az egekben lakozó kineveti,

az Úr megcsúfolja őket.

5 Majd így szól haragjában,

és megrettenti őket fölindulásában:

6 Én kentem ám fel királyomat

szent hegyemen, a Sionon!

7 Törvényként hirdetem, az Úr mondta nekem:

Az én fiam vagy te, ma szültelek téged.

8 Kérd tőlem, és odaadom neked

örökségül a népeket

és birtokodul a föld határait.

9 Összetöröd őket vasvesszővel;

széjjelzúzod őket, mint egy cserépedényt.

10 Azért, ti királyok, legyetek észnél,

és okuljatok, ti földnek bírái!

11 Szolgáljátok az Urat félelemmel,

és örüljetek reszketéssel.*

12 Csókoljátok a Fiút,

hogy meg ne haragudjék,

és el ne vesszetek az úton,

mert hamar fölgerjed haragja.*

Boldogok mindazok, akik benne bíznak!