Zsoltárok könyve

A bálványokat megszégyenítő Isten

97 Az Úr uralkodik. Örüljön a föld,

örvendezzen a rengeteg sziget!

2 Felhő és homály van körülötte,

jog és igazság trónjának alapja.

3 Tűz jár előtte,

és körös-körül megégeti szorongatóit.

4 Villámai megvilágítják a világot,

látja ezt a föld, és megremeg.

5 A hegyek, mint a viasz,

megolvadnak az Úr előtt,

az egész föld Ura előtt.

6 Az egek hirdetik igazságát,

és minden nép látja dicsőségét.

7 Megszégyenülnek a faragott képek szolgái,

mind, akik bálványokkal dicsekednek;

leborul előtte minden isten.

8 Hallja ezt Sion, és örvendezik,

Júda leányai örülnek ítéleteidnek, Uram!

9 Mert te vagy, Uram,

a legfelségesebb az egész földön,

messze fölötte állsz minden istennek!

10 Ti, akik szeretitek az Urat,

gyűlöljétek a gonoszt!

Megőrzi ő kegyeseinek lelkét,

megszabadítja őket a gonoszok kezéből.

11 Világosság támad föl az igazra

és öröm a tiszta szívűekre.

12 Örüljetek, ti igazak, az Úrban,

és áldjátok szent emlékezetét.