Zsoltárok könyve

Első könyv (Zsoltárok 1–41)

Az istenfélők és az istentelenek sorsa

1 Boldog ember az,

aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint,

nem áll meg a bűnösök útján,

és nem ül a csúfolódók székébe,

2 hanem az Úr törvényében gyönyörködik,

és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,

amely idejében megtermi a gyümölcsét,

és nem hervad el a levele,

és minden munkájában eredményes lesz.

4 Nem úgy a gonoszok:

ők úgy járnak, mint a polyva,

amelyet szétszór a szél.

5 Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor

és a bűnösök az igazak gyülekezetében.

6 Mert ismeri az Úr az igazak útját,

a gonoszok útja pedig elvész.