Zsoltárok könyve

Hálaadás a királyért

21 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Uram, a te erődnek örül a király,

és felettébb ujjong a te segítségednek.

3 Megadtad neki szíve kívánságát,

és ajkának kérését nem tagadtad meg. Szela

4 Sőt eléje vitted javaidnak áldásait,

színarany koronát tettél fejére.

5 Életet kért tőled: te adtál neki hosszú életet,

örökkévalót és végtelent.

6 Nagy a dicsősége a te segítséged által,

fenséget és méltóságot adtál neki.

7 Sőt áldottá tetted őt örökre,

megvidámítottad őt, színed előtt örülhet.

8 Bizony, a király bízik az Úrban,

és nem inog meg, mert vele van a Magasságos kegyelme.

9 Kezed utoléri minden ellenségedet,

jobbod megtalálja gyűlölőidet.

10 Tüzes kemencévé teszed őket,

mikor megjelensz; haragod elnyeli

és tűz emészti meg őket.

11 Gyümölcsüket kiveszíted a földről,

és magvukat az emberek fiai közül.

12 Mert gonoszságot terveznek ellened,

csalárdságot gondolnak, de nem vihetik véghez.

13 Mert megfutamítod őket,

íjad húrját kifeszíted feléjük.

14 Emelkedjél föl, Uram, a te erőddel,

hadd énekeljünk,

hadd zengedezzünk hatalmadról!