Zsoltárok könyve

A helyreállított Jeruzsálem magasztalása és megáldása

122 Ének fölmenetelkor. Dávidtól.

Örvendezem, amikor azt mondják nekem:

Menjünk el az Úr házába!

2 Lábunk ott áll kapuidban,

ó, Jeruzsálem!

3 Jeruzsálem, te szépen épült,

jól egybeszerkesztett város!

4 Ahová följárnak a nemzetségek,

az Úr nemzetségei, bizonyságul Izráelnek,

hogy ott dicsérjék az Úr nevét.

5 Mert ott állnak az ítélőszékek,

Dávid házának székei.

6 Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért.

Legyenek boldogok a téged szeretők!

7 Békesség legyen várfalaid között,

csöndesség palotáidban.

8 Testvéreimért és barátaimért

hadd mondhassam: béke veled!

9 Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért

hadd kívánjak jót neked.