Zsoltárok könyve

Üldözött ember vágyódása Istenhez

61 A karmesternek: húros hangszerre. Dávidé.

2 Hallgasd meg kiáltásomat,

Istenem, figyelj könyörgésemre!

3 A föld széléről kiáltok hozzád,

mert elepedt a szívem.

Vigyél engem innen a sziklára,

hiszen az magas nekem!

4 Mert te vagy az én menedékem

és erős bástyám az ellenség ellen.

5 Hadd lakozzam sátradban mindörökké,

hadd meneküljek szárnyad oltalmába! Szela

6 Mert te, Istenem, hallottad fogadalmaimat;

a nevedet félőkkel együtt adtál örökséget nekem.

7 Adj napokat a király napjaihoz,

évei nemzedékről nemzedékre érjenek!

8 Isten előtt trónoljon örökké;

rendeld ki kegyelmedet és hűségedet,

hogy őrizzék meg őt.

9 Így majd szüntelen nevedet éneklem,

és mindennap teljesítem fogadalmaimat.