Zsoltárok könyve

A nyomorúságban lévők esedezése

123 Ének fölmenetelkor.

Hozzád emelem szememet,

ó, te egekben lakozó!

2 Íme, miként a szolgák szeme

uruknak kezére néz,

miként a szolgálólány szeme asszonya kezére,

úgy néz szemünk Istenünkre, az Úrra,

mígnem megkönyörül rajtunk!

3 Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk,

mert nagyon elteltünk gyalázattal!

4 Nagyon eltelt a lelkünk

az elbizakodottak csúfolódásával

és a kevélyek gyalázkodásával.