Zsoltárok könyve

Az Istenben bízók bátorságáról és reménységéről

91 Aki a Felséges rejtekében lakik,

az a Mindenható árnyékában nyugszik.

2 Azt mondom az Úrnak:

oltalmam és váram, Istenem, őbenne bízom!

3 Mert ő szabadít meg téged

a madarász csapdájából,

a veszedelmes dögvésztől.

4 Tollaival befedez téged,

és szárnya alatt lesz oltalmad.

Pajzs és páncél a hűsége.*

5 Nem kell félned az éjszakai rettentéstől,

sem a repülő nyíltól nappal,

6 sem a dögvésztől, amely a homályban jár,

sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít.

7 Ha ezren esnek is el oldalad mellől

és tízezren jobb kezed felől,

hozzád nem is közelít.

8 Bizony szemed csak nézi azt,

és meglátod a gonoszok megbüntetését!

9 Ha az Úr a te oltalmad,

és a Felségest választod hajlékodul,

10 nem érhet téged veszedelem,

és csapás sem közeleg sátradhoz.

11 Mert azt parancsolta felőled angyalainak,

hogy őrizzenek téged minden utadon.

12 Tenyerükön hordoznak téged,

hogy meg ne üsd lábadat a kőben.

13 Oroszlánon és viperán jársz,

eltaposod az oroszlánkölyköt

és a tengeri szörnyet.

14 Mivel ragaszkodik hozzám,

megszabadítom őt,

fölmagasztalom, mert ismeri nevemet!

15 Ha segítségül hív engem,

meghallgatom őt.

Vele vagyok nyomorúságában,

megmentem és megdicsőítem őt.

16 Hosszú élettel elégítem meg,

és megmutatom neki szabadításomat.