Zsoltárok könyve

Hívő ember könyörgése

26 Dávidé.

Ítélj meg, Uram, mert feddhetetlenül éltem,

és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.

2 Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg,

kutasd át veséimet és szívemet!

3 Mert kegyelmed szemem előtt van,

és igazságod szerint járok-kelek.

4 Nem ülök együtt a hamisakkal,

és nem tartok az alattomosakkal.

5 Gyűlölöm a rosszak társaságát,

és nem ülök együtt a gonoszokkal.

6 Ártatlanságomban mosom kezemet,

így járom körbe oltárodat, Uram,

7 hogy fennszóval dicsérjelek téged,

és elbeszéljem minden csodatettedet.

8 Uram, szeretem a te házadban való lakozást

és dicsőséged hajlékának helyét.

9 Ne ragadd el lelkemet a bűnösökkel,

életemet a vérontókkal,

10 akiknek kezében gyalázat van,

és jobbjuk tele van vesztegetéssel.

11 Én feddhetetlenül élek,

válts meg, és könyörülj rajtam.

12 Lábam egyenes talajon áll,

áldom az Urat a nagy gyülekezetben.