Zsoltárok könyve

Vágyódás Isten háza után

84 A karmesternek: „A szőlőtaposók” dallamára. Kórah fiainak zsoltára.

2 Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregek Ura!

3 Vágyódik, sőt eleped a lelkem

az Úr udvarai után,

szívem és testem ujjong az élő Istennek.

4 A veréb is talál házat

és a fecske is fészket magának,

ahová fiókáit helyezze oltáraidnál,

ó, Seregek Ura, én Királyom és én Istenem!

5 Boldogok, akik a te házadban laknak,

szüntelen dicsérhetnek téged. Szela

6 Boldog ember az, akinek te vagy erőssége,

és akinek a te ösvényeid vannak a szívében.

7 Ha a Siralom völgyén mennek át,*

forrássá teszik azt.

Az őszi eső is áldással borítja el azt.

8 Erőről erőre jutnak,

míg megjelennek Isten előtt a Sionon.

9 Uram, Seregek Istene!

Hallgasd meg könyörgésemet!

Figyelmezz rám, Jákób Istene! Szela

10 Mi pajzsunk! Tekints ránk, Istenünk,

és lásd meg fölkented arcát!

11 Mert jobb egy nap a te udvaraidban,

mint ezer másutt.

Inkább akarok az én Istenem házának

a küszöbén ülni,

mint a gonosz sátrában lakni!

12 Mert nap és pajzs az Úr Isten,

kegyelmet és dicsőséget ad az Úr.

Nem vonja meg a jót azoktól,

akik feddhetetlenül élnek.

13 Seregek Ura! Boldog ember az,

aki benned bízik.