Zsoltárok könyve

Az egyetértésről

133 Ének fölmenetelkor. Dávidtól.

Íme, mily jó és mily gyönyörűséges,

amikor a testvérek egységben együtt laknak!

2 Olyan, mint a drága olaj a fejen,

amely aláfolyik a szakállon,

Áron szakállán, és lefolyik köntöse peremére;

3 olyan, mint a Hermón harmatja,

amely leszáll a Sion hegyére.

Csak oda küld áldást az Úr és életet örökre!