Zsoltárok könyve

A választott nép könyörgése ellenségei miatt

83 Ének. Ászáf zsoltára.

2 Istenem, ne maradj veszteg,

ne hallgass, ó, Istenem, ne légy tétlen!

3 Mert íme, háborognak ellenségeid,

és gyűlölőid fölemelik fejüket.

4 Néped ellen ravasz terveket szőnek,

és tanácskoznak védenceid ellen.

5 Azt mondják: Gyertek, veszítsük el őket,

hogy megszűnjön e nép,

és ne emlegessék többé Izráel nevét!

6 Együtt, egy szívvel tanácskoztak,

szövetséget kötöttek ellened:

7 az edómiak sátrai és az izmáeliek,

a móábiak és a hagriak,

8 Gebál, Ammón és Amálék,

Filisztea Tírusz lakóival együtt.

9 Asszíria is szövetkezett velük,

segítőjévé lettek Lót fiainak. Szela

10 Úgy bánj velük, mint Midjánnal,

mint Siserával, mint Jábinnal

a Kísón-pataknál;

11 akik elvesztek Éndórnál,

és a föld trágyájává lettek.

12 Tedd őket és előkelőiket olyanná,

mint Órebet és Zeébet, mint Zebahot

és Calmunnát minden fejedelmükkel együtt,

13 akik ezt mondták:

Foglaljuk el magunknak Isten hajlékát!

14 Istenem! Tedd őket olyanná,

amilyen a forgószél

és amilyen a szélfútta polyva.

15 Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt,

és a láng fölégeti a hegyeket,

16 úgy kergesd őket szélvészeddel,

és úgy rettentsd őket forgószeleddel!

17 Borítsd be arcukat gyalázattal,

hogy keressék, Uram, a te nevedet!

18 Szégyenüljenek meg,

és rettenjenek el örökre,

piruljanak és pusztuljanak el!

19 Tudják meg, hogy te, akinek Úr a neve,

egyedül te vagy felséges Isten az egész földön!