Zsoltárok könyve

Az alázatos lélekről

131 Ének fölmenetelkor. Dávidtól.

Uram, nem fuvalkodik föl szívem,

nem fennhéjázó a tekintetem,

és nem járok nagy dolgok után,

erőmet meghaladó csodás dolgok után.

2 Inkább lecsöndesítettem

és megnyugtattam lelkemet,

mint az anyjától elválasztott gyermeket;

mint az elválasztott gyermek,

olyan bennem a lelkem.

3 Bízzál, Izráel, az Úrban

mostantól fogva mindörökké!