Zsoltárok könyve

Hálaadás Isten ajándékaiért

47 A karmesternek: Kórah fiainak
zsoltára.

2 Ti népek, mind tapsoljatok,

harsogva vigadjatok Istennek.

3 Mert az Úr felséges és félelmetes,

nagy király az egész földön.

4 Népeket vet alánk,

nemzeteket a lábunk alá.

5 Kiválasztja örökségünket,

Jákób büszkeségét, akit szeret. Szela

6 Fölvonul Isten ujjongás közepette;

kürtzengéssel közeleg az Úr.

7 Zengjetek Istennek, énekeljetek!

Zengjetek királyunknak, énekeljetek!

8 Mert Isten az egész föld királya:

neki énekeljetek bölcsességgel.

9 Isten uralkodik a nemzetek fölött,

Isten ott ül szentségének trónján.

10 A népek fejedelmei összegyűltek,

mint Ábrahám Istenének népe;

mert Istené a föld minden pajzsa.

Igen magasságos ő!