Zsoltárok könyve

A jeruzsálemiek hálaadása Isten oltalmáért

48 Kórah fiainak zsoltára.

2 Nagy az Úr, és méltó a dicséretre

Istenünk városában, az ő szent hegyén.

3 Szépen emelkedik az északi oldal felé

a Sion hegye, az egész föld öröme,

a nagy király városa.

4 Palotáiban Isten van jelen,

úgy ismerik ott, mint menedéket.

5 Mert íme, a királyok összegyűltek,

és mindnyájan tovatűntek.

6 Mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak,

megijedtek és szétfutottak.

7 Rémület fogta el őket,

olyan fájdalom, mint a szülő asszonyé.

8 A keleti széllel összezúztad Tarsís hajóit.

9 Amiről hallottunk, azt meg is láttuk

a seregek Urának városában,

Istenünk városában.

Örökre megerősítette azt Isten! Szela

10 Kegyelmedről elmélkedünk,

Istenem, templomod belsejében.

11 Amilyen a neved, Istenem,

olyan a te dicséreted a föld határáig;

jobbod igazsággal teljes.

12 Örül Sion hegye,

ujjonganak Júda leányai ítéleteden.

13 Járjátok körül a Siont, kerüljétek meg,

számoljátok meg tornyait!

14 Jól nézzétek meg bástyáit,

járjátok be palotáit,

hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek:

15 Bizony ez az Isten,

a mi Istenünk mindörökké,

ő vezet minket mindhalálig!*