Zsoltárok könyve

Felhívás az Úr szolgáihoz

134 Ének fölmenetelkor.

Rajta, áldjátok az Urat
mindnyájan,

ti, akik az Úr szolgái vagytok,

akik az Úr házában álltok éjjelente!

2 Emeljétek föl kezeteket a szentély felé,

és áldjátok az Urat!

3 Áldjon meg téged a Sionról az Úr,

aki az eget és a földet teremtette!