Zsoltárok könyve

Az emberek bűneiről

14 A karmesternek: Dávidé.

Azt mondja szívében a bolond: Nincs Isten.

Megromlottak, utálatosságot cselekedtek,

nincs, aki jót cselekedjék.

2 Az Úr letekint a mennyből

az emberek fiaira, hogy lássa,

van-e közöttük értelmes,

aki keresi Istent.

3 Mindnyájan elhajlottak,

egyaránt megromlottak,

nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem.

4 Hát nem tudják azt a gonosztevők,

akik úgy eszik népemet,

mintha kenyeret ennének,

az Urat pedig nem hívják segítségül,

5 hogy bizony rettegni fognak,

mert Isten az igaz nemzedékkel van?

6 A szegény tervét kicsúfolhatjátok,

de az Úr az ő bizodalma.

7 Bárcsak eljönne a Sionról

Izráel szabadulása!

Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát,

örül majd Jákób, és vigadozni fog Izráel.