Zsoltárok könyve

Buzdítás Isten dicséretére

95 Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,

vigadozzunk szabadításunk kősziklájának!

2 Menjünk eléje hálaadással,

ujjongjunk neki zengedezve.

3 Mert nagy Isten az Úr,

nagy király minden isten fölött.

4 Kezében vannak a föld mélységei,

és a hegyek magasságai is az övéi.

5 Övé a tenger, és ő is alkotta,

és a szárazföldet is az ő keze formálta.

6 Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le,

essünk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt!

7 Mert ő a mi Istenünk,

mi pedig legelőjének népe

és kezének juhai vagyunk.

Ma, ha meghalljátok szavát,

8 ne keményítsétek meg a szíveteket,

mint Meríbánál, mint Masszá napján a pusztában,

9 ahol megkísértettek engem atyáitok;

próbára tettek, bár látták cselekedeteimet.

10 Negyven esztendeig bosszankodtam

e nemzedéken, és azt mondtam:

Tévelygő szívű ez a nép, nem ismerik útjaimat!

11 Meg is esküdtem nekik haragomban,

hogy nem mennek be nyugalmam helyére.