Zsoltárok könyve

Könyörgés az ellenség megbüntetéséért és szabadulásért

55 A karmesternek: húros hangszerre. Dávid tanítása.

2 Istenem, hallgasd meg imádságomat,

és ne rejtőzz el könyörgésem elől!

3 Figyelj rám, és hallgass meg engem,

mert kesergek a bajok miatt, és megzavarodtam

4 az ellenség hangja

és a hitetlenek nyomorgatása miatt,

mert romlást zúdítanak rám,

és dühödten támadnak engem.

5 Szívem reszket bensőmben,

és halálfélelem tört rám.

6 Félelem és rettegés fogott el,

és borzongás járt át engem.

7 Azt mondtam: Bárcsak szárnyam volna,

mint a galambnak!

Elrepülnék és megnyugodnék.

8 Íme, messzire mennék,

és a pusztában laknék. Szela

9 Sietve keresnék menedéket

e sebes szél, e forgószél elől.

10 Zavard össze őket, Uram,

és oszd meg nyelvüket;

mert csak erőszakot

és háborgást látok a városban.

11 Nappal és éjjel körüljárják kőfalait,

bent pedig gonoszság és ártalom van.

12 Veszedelem van benne,

és nem távozik tereiről

a zsarnokság és csalárdság.

13 Mert nem ellenség szidalmazott engem,

hiszen azt elszenvedném;

nem gyűlölőm emelkedett föl ellenem,

hiszen elrejtőztem volna előle.

14 Hanem te, hozzám hasonló halandó,

bizalmasom és jó barátom,

15 akivel édes bizalomban éltünk együtt,

és akivel Isten házába jártunk a sokasággal együtt.

16 Jöjjön rájuk a halál,

szálljanak elevenen a Seolba,

mert gonoszság vett lakozást közöttük!

17 Én pedig Istenhez kiáltok,

és az Úr megsegít engem.

18 Este, reggel és délben

sóhajtozom és jajgatok,

és ő meghallja hangomat.

19 Megszabadítja lelkemet a rám támadóktól,

hogy békességem legyen,

bár sokan vannak ellenem.

20 Isten meghallgat, és megalázza őket,

akik nem akarnak megváltozni,

és nem félik Istent;

mert kezdettől fogva ő ül a trónon. Szela

21 Kezet emelt a vele békességben lévőkre,

megszegte szövetségét.

22 A vajnál is simább a szája,

de szívében háborúság van.

Beszéde lágyabb az olajnál,

pedig kivont kard az.

23 Vesd az Úrra terhedet,

és ő gondot visel rólad.

Nem engedi sohasem,

hogy ingadozzék az igaz.

24 Istenem, te a veszedelem vermébe

taszítod őket;

a vérszomjas és álnok emberek

életük felét sem érik el.

De én benned bízom!