Zsoltárok könyve

Az Úr diadalmaskodik a gonoszok fölött

7 Dávid éneke, amelyet a benjámini Kús beszéde miatt énekelt az Úrnak.

2 Uram, Istenem, te vagy menedékem,

szabadíts meg engem minden üldözőmtől,

és ments meg engem,

3 hogy szét ne tépjék lelkemet, mint az oroszlán,

szét ne szaggassanak, ha nincsen szabadító.

4 Uram, Istenem, ha ilyet cselekedtem,

ha álnokság van a kezemben,

5 ha gonosszal fizettem a jóakarómnak,

és tönkretettem azt, aki ok nélkül ellenségem volt,

6 akkor ellenség üldözze lelkemet, érjen utol,

és tiporja földre életemet,

sújtsa porba dicsőségemet. Szela

7 Kelj föl, Uram, haragodban,

emelkedjél föl ellenségeim dühe ellen!

Kelj föl érettem te magad,

és ítélj úgy, amint elhatároztad!

8 Népek sokasága vegyen körül,

és térj vissza fölöttük a magasságba.

9 Az Úr ítéli meg a népeket.

Ítélj meg engem, Uram,

igazságom és ártatlanságom szerint!

10 Szűnjék meg a gonoszok gazsága,

és erősítsd meg az igazat,

te, aki a szíveket és veséket vizsgálod,

igazságos Isten!

11 Az én pajzsom az Isten,

aki megszabadítja a tiszta szívűeket.

12 Igaz bíró az Isten, olyan Isten,

aki mindennap haragudhat.

13 Ha nem tér meg a gonosz, kardját élesíti,

megfeszíti íját, és célra tart.

14 Halálos fegyvert fordít felé,

és megtüzesíti nyilait.

15 Íme, ha vajúdik benne a gonoszság,

viszályt fogan, és hazugságot szül.

16 Vermet ás, és mélyre vájja azt;

de maga esik a verembe, amelyet készített.

17 Visszafordul fejére mindaz, amit elkövetett,

és visszaszáll fejére erőszakossága.

18 Dicsérem az Urat igazságáért,

és dicsőítő éneket zengek a felséges Úr nevének.