Zsoltárok könyve

Győzelmi ének

68 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Fölkel Isten, és elszélednek ellenségei,

elfutnak előle gyűlölői.

3 Ahogyan a füst eloszlik,

úgy szétszéleszted őket;

ahogyan a viasz elolvad a tűznél,

úgy vesznek el a gonoszok Isten színe elől.

4 Az igazak pedig örvendeznek

és vigadnak Isten előtt,

és vígan ujjonganak.

5 Énekeljetek Istennek,

zengedezzetek nevének!

Készítsetek utat annak, aki a pusztákon át jön!

Úr az ő neve, örvendezzetek színe előtt!

6 Árváknak atyja,

özvegyek védelmezője Isten,

szentséges hajlékában.

7 Isten hazahozza az elhagyottakat,

kihozza boldogságra a foglyokat,

csak a pártütők maradnak sivár helyen.

8 Istenem, amikor kivonultál néped előtt,

amikor a pusztában jártál, Szela

9 rengett a föld, az egek is csepegtek

Isten előtt; még a Sínai is,

Istennek, Izráel Istenének színe előtt.

10 Bő záporesőt hullattál örökségedre,

Istenem, és a lankadót megerősítetted.

11 Nyájad lakozást lelt benne:

jóvoltodból te viselsz gondot a szegényre, Istenem!

12 Az Úr ad üzenetet,

asszonyok nagy serege hozza az örömhírt:

13 A seregek királyai futva menekülnek,

és aki a házban maradt, zsákmányt osztogat.

14 Ha karámok között hevertek is,

olyanok lesztek, mint a galamb szárnya,

amelyet ezüst borít, vagy mint vitorlatollai,

amelyek aranylón fénylenek.

15 Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat,

olyan lesz az, mintha hó esett volna a Calmónon.

16 Isten hegye a Básán-hegy;

sokormú hegy a Básán-hegy.

17 Miért nézitek irigykedve,

ti sokormú hegyek,

azt a hegyet, amelyet Isten

lakóhelyéül választott?

Bizony ott lakik az Úr mindörökké!

18 Isten harci szekere számtalan,

ezerszer ezer.

Az Úr közöttük van szentségben,

mint a Sínai-hegyen.

19 Fölmentél a magasságba, foglyokat vezettél,

embereket fogadtál el adományként;

még a pártütők is idejönnek lakni, ó, Uram Isten!

20 Áldott legyen az Úr!

Napról napra gondoskodik rólunk

szabadító Istenünk! Szela

21 A mi Istenünk szabadító Isten;

az Úr, a mi Urunk kihoz a halálból is.

22 Bizony szétzúzza Isten ellenségei fejét,

a bűnben járók üstökös koponyáját.

23 Azt mondta az Úr: Básánból is visszahozlak,

a tenger mélységéből is felhozlak,

24 hogy lábad vérben gázoljon,

kutyáid nyelve az ellenségből lakmározzék.

25 Látták bevonulásodat, Istenem!

Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.

26 Elöl mentek az énekesek, utánuk a hárfások,

középen a doboló leányok.

27 Áldjátok Istent a gyülekezetekben,

áldjátok az Urat, ti Izráel magvából valók!

28 Ott van Benjámin, a legkisebb, mint vezető,

Júda fejedelmei és gyülekezetük;

Zebulon fejedelmei és Naftáli fejedelmei.

29 Isten adta a hatalmadat! Erősítsd meg, Isten,

azt, amit értünk cselekedtél!*

30 Jeruzsálemi templomodért

királyok hoznak majd neked ajándékokat.*

31 Fenyítsd meg a nádas vadját,

a bikák csordáját a népek bikáival együtt,

akik az ezüstöt pazarolják.

Szórd szét a népeket,

akik a háborúban gyönyörködnek.*

32 Eljönnek majd a főemberek Egyiptomból,

Etiópia sietve nyújtja ki kezét Isten felé.*

33 E föld országai mind, énekeljetek Istennek,

zengjetek dicséretet az Úrnak. Szela

34 Aki az egek egein trónol, az ősi egeken,

íme, onnan szól hatalmas szóval.

35 Hirdessétek Isten hatalmát,

akinek fensége Izráelen és hatalma a fellegekben van.

36 Félelmetes vagy, Istenem, szentélyedben!

Izráel Istene ad erőt és hatalmat a népnek.

Áldott legyen Isten!