Zsoltárok könyve

Izráel népének szabadulása

114 Mikor Izráel népe kijött
Egyiptomból,

Jákób háza népe az idegen nyelvű nép közül,

2 Júda lett az ő szent népe

és Izráel a királysága.

3 Látta őt a tenger, és elfutott,

a Jordán vize visszafordult.

4 A hegyek szökdeltek, mint a kosok,

s a halmok, mint a bárányok.

5 Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál,

és téged, Jordán, hogy visszafordultál?

6 Hegyek, miért szökdeltek, mint a kosok,

s ti halmok, mint a bárányok?

7 Indulj meg, te föld, az Úr arca előtt,

Jákób Istene előtt,

8 aki átváltoztatta a kősziklát bővizű tóvá

és a szirtet vizek forrásává.