Zsoltárok könyve

A Messiás királysága és örök papsága

110 Dávid zsoltára.

Így szól az Úr az én uramhoz:

Ülj a jobbomra, amíg ellenségeidet

a lábad alá nem vetem zsámolyul.

2 Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionról,

és azt mondja: Uralkodj ellenségeid között!

3 Néped készségesen követ

szent öltözetben sereggyűjtésed napján.

A hajnalpír méhéből jön ifjúságod harmatja.*

4 Megesküdött az Úr, és nem másítja meg:

Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint.

5 Az Úr van jobbodon;

haragja napján összezúzza a királyokat.

6 Ítéletet tart a nemzetek fölött,

tele lesz a föld holttestekkel,

összezúzza sok ország fejét.

7 Az út menti patakból iszik,

ezért emeli föl a fejét.