Zsoltárok könyve

Isten kegyelme örökkévaló

136 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,

mert kegyelme örökké tart!

2 Adjatok hálát az istenek Istenének,

mert kegyelme örökké tart.

3 Magasztaljátok az uraknak Urát,

mert kegyelme örökké tart.

4 Nagy csodákat művel egymaga,

mert kegyelme örökké tart.

5 Bölcsességével teremtette az egeket,

mert kegyelme örökké tart.

6 A földet a vizek fölé terítette,

mert kegyelme örökké tart.

7 Megalkotta a nagy világító testeket,

mert kegyelme örökké tart.

8 A napot, hogy uralkodjék nappal,

mert kegyelme örökké tart.

9 A holdat és a csillagokat,

hogy uralkodjanak éjszaka,

mert kegyelme örökké tart.

10 Lesújtott az egyiptomi elsőszülöttekre,

mert kegyelme örökké tart.

11 Kihozta közülük Izráelt,

mert kegyelme örökké tart.

12 Hatalmas kézzel és kinyújtott karral,

mert kegyelme örökké tart.

13 Kétfelé választotta a Vörös-tengert,

mert kegyelme örökké tart.

14 Átvezette a közepén Izráelt,

mert kegyelme örökké tart.

15 A fáraót és seregét

a Vörös-tengerbe vetette,

mert kegyelme örökké tart.

16 Vezette népét a pusztában,

mert kegyelme örökké tart.

17 Nagy királyokat vert le,

mert kegyelme örökké tart.

18 Hatalmas királyokat ölt meg,

mert kegyelme örökké tart.

19 Szíhónt, az emóriak királyát,

mert kegyelme örökké tart.

20 Meg Ógot, Básán királyát,

mert kegyelme örökké tart.

21 Örökségül adta földjüket,

mert kegyelme örökké tart.

22 Örökségül adta szolgájának, Izráelnek,

mert kegyelme örökké tart.

23 Megemlékezett rólunk alacsonyságunkban,

mert kegyelme örökké tart.

24 Megszabadított minket ellenségeinktől,

mert kegyelme örökké tart.

25 Eledelt ad minden élőnek,

mert kegyelme örökké tart.

26 Adjatok hálát a menny Istenének,

mert kegyelme örökké tart!