Zsoltárok könyve

Áldáskívánások

20 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején,

oltalmazzon meg téged Jákób Istenének neve!

3 Küldjön neked segítséget szent helyéről,

és a Sionról támogasson téged!

4 Emlékezzék meg minden ételáldozatodról,

és fogadja kegyesen égőáldozataidat! Szela

5 Cselekedjék veled szíved kívánsága szerint,

és teljesítse minden szándékodat!

6 Hogy örvendezzünk szabadításodnak,

és Istenünk nevében zászlót lobogtassunk.

Teljesítse az Úr minden kérésedet!

7 Most tudom, hogy az Úr

megsegíti fölkentjét;

meghallgatja őt szent egéből

jobbjának segítő erejével.

8 Ezek szekerekben,

amazok lovakban bíznak;

mi pedig az Úrnak,

a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.

9 Azok lehanyatlanak és elesnek,

mi pedig fölkelünk és megállunk.

10 Uram, segítsd meg a királyt!

Hallgass meg minket, mikor hozzád kiáltunk!