Zsoltárok könyve

Erős vár a mi Istenünk

46 A karmesternek: Kórah fiainak éneke, magas hangra.

2 Isten a mi oltalmunk és erősségünk;

igen biztos segítség a nyomorúságban.

3 Azért nem félünk, ha megindulna is a föld,

ha hegyek omlanának is a tenger közepébe.

4 Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai;

hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela

5 Van egy folyam, melynek árja

Isten városát örvendezteti,

a Felséges szent hajlékait.

6 Isten van benne, nem rendül meg;

megsegíti Isten virradatkor.

7 Nemzetek zajonganak, országok meginognak;

ha az Úr kiengedi hangját, megolvad a föld.

8 A seregek Ura velünk van,

Jákób Istene a várunk. Szela

9 Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit,

aki pusztává teheti a földet.

10 Háborúkat némít el a földkerekségen,

íjat tör, és kopját ront, harci szekereket éget el.

11 Csendesedjetek el, és ismerjétek el,

hogy én vagyok az Isten!

Magasztalnak a népek, magasztal a föld is.

12 A Seregek Ura velünk van,

Jákób Istene a várunk! Szela