Zsoltárok könyve

A bűnös ember esdeklése és bizodalma

130 Ének fölmenetelkor.

A mélységből kiáltok hozzád, Uram!

2 Uram, hallgasd meg szavamat!

Figyeljen füled könyörgő szavamra!

3 Ha a bűnöket számontartod, Uram,

Uram, ki állhat meg előtted?

4 De nálad van a bocsánat,

hogy féljenek téged!

5 Várom az Urat, várja lelkem,

és bízom ígéretében.

6 Lelkem várja az Urat,

jobban, mint az őrök a reggelt,

az őrök a reggelt.

7 Bízzál, Izráel, az Úrban,

mert az Úrnál van a kegyelem,

és bőséges nála a szabadítás!

8 Meg is szabadítja Izráelt minden bűnéből.