Zsoltárok könyve

Buzdítás Isten hatalmának magasztalására

96 Énekeljetek az Úrnak új éneket,

énekelj az Úrnak, te egész föld!

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét,

napról napra hirdessétek szabadítását!

3 Beszéljétek el dicsőségét a népek között,

csodáit minden nemzet között.

4 Mert nagy az Úr, és igen dicsérendő,

félelmetes minden isten fölött.

5 Mert a népek minden istene csak bálvány,

de az Úr egeket alkotott.

6 Pompa és fenség jár előtte,

ékesség és méltóság van az ő szentélyében.

7 Adjatok az Úrnak, népek nemzetségei,

adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!

8 Adjátok meg az Úrnak neve dicsőségét,

hozzatok ajándékot, és jöjjetek be udvaraiba!

9 Boruljatok le az Úr előtt szent ékességben,

rettegjen előtte az egész föld!

10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik.

Bizony megerősítette a földkerekséget,

nem inog, igazsággal ítéli a népeket.

11 Örüljenek az egek, örvendezzen a föld,

harsogjon a tenger és minden benne lévő!

12 Viduljon a mező és minden, ami rajta van;

örvend akkor az erdő minden fája is

13 az Úr előtt, amikor eljön,

mert eljön, hogy megítélje e földet.

Igazsággal ítéli majd a világot

és hűségével a népeket.