Zsoltárok könyve

A dicsőség királyának bevonulása

24 Dávid zsoltára.

Az Úré a föld s annak teljessége,

a földkerekség s annak lakói.

2 Mert ő vetette meg alapját a tengereken

és erősítette meg a folyókon.

3 Ki mehet föl az Úr hegyére,

és ki állhat meg szent helyén?

4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű,

aki nem adja lelkét hiábavalóságra,

és nem esküszik csalárdságra.

5 Áldást nyer ő az Úrtól

és igazságot szabadító Istenétől.

6 Ilyen az őt keresők nemzedéke,

akik Jákób Istenének arcát keresik. Szela

7 Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket,

és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók!

Hadd menjen be a dicsőség királya!

8 Ki a dicsőség királya?

Az erős és hatalmas Úr,

a hatalmasan hadakozó Úr.

9 Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket,

és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók!

Hadd menjen be a dicsőség királya!

10 Ki a dicsőség királya?

A seregek Ura, ő a dicsőség királya.
Szela