Zsoltárok könyve

Könyörgés gyógyulásért

6 A karmesternek: húros hangszerre.

Dávid zsoltára.

2 Uram, ne feddj meg engem haragodban,

és ne ostorozz engem felindulásodban!

3 Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam,

gyógyíts meg, Uram, mert csontomig hat a rettegés!

4 Lelkem is igen retteg,

és te, ó, Uram, meddig maradsz távol?

5 Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet,

segíts meg engem kegyelmedért.

6 Mert nem emlékeznek meg rólad a halálban,

kicsoda dicsőít téged a Seolban?

7 Elfáradtam sóhajtozásomban,

egész éjjel áztattam ágyamat,

könnyhullatással öntöztem ágyamat.

8 Szemem elbágyadt a bánattól,

elgyengült sok szorongatóm miatt.

9 Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők,

mert az Úr meghallgatja sírásom hangját.

10 Meghallgatta könyörgésemet az Úr,

elfogadja imádságomat az Úr.

11 Megszégyenül és megzavarodik majd

minden ellenségem;

meghátrálnak és megszégyenülnek

egy pillanat alatt.