Zsoltárok könyve

A fogságból megszabadultak hálája és reménysége

126 Ének fölmenetelkor.

Mikor visszahozta az Úr Sion foglyait,

olyanok voltunk, mint az álmodók.

2 Akkor megtelt a szánk nevetéssel,

nyelvünk pedig vigadalommal.

Így szóltak akkor a népek:

Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!

3 Hatalmasan cselekedett velünk az Úr,

ezért örvendezünk.

4 Fordítsd jóra sorsunkat, Uram,

mint a patakokét a Délvidéken!

5 Akik könnyhullatással vetnek,

vigadozással aratnak majd.

6 Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi,

örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza.