Zsoltárok könyve

Dávid Dóég miatt panaszkodik

52 A karmesternek: Dávid tanítása

2 abból az időből, amikor az edómi Dóég elment, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondta neki: Dávid Ahimelek házába ment be.

3 Mit dicsekszel gonoszságoddal,

ó, te nagy hős?

Isten kegyelme szüntelen megmarad.

4 Ártalmamra vagy te, ármánykodó,

nyelved olyan, mint az éles borotva!

5 Inkább szereted a gonoszt, mintsem a jót;

és inkább hazugságot mondasz,

mint az igazságot. Szela

6 Szeretsz minden ártalmas beszédet,

és álnok a nyelved.

7 Romlást hoz rád Isten végleg,

megragad, kigyomlál hajlékodból,

és kiszaggat téged gyökerestül

az élők földjéről. Szela

8 Látják ezt az igazak, és félnek,

és őrajta nevetnek majd:

9 Íme, egy olyan férfi,

aki nem Istent fogadta erősségévé,

hanem nagy gazdagságában bízott,

és gonoszságában volt az ereje!

10 De én olyan vagyok,

mint a zöldellő olajfa Isten házában,

bízom Isten kegyelmében örökkön örökké.

11 Áldalak téged örökké, hogy így tettél,

és szentjeiddel együtt

nevedben reménykedem, mert jó.