Zsoltárok könyve

Panasz Isten házának pusztulása miatt

74 Ászáf tanítása.

Miért vetettél el teljesen, Istenem?

Miért füstölög haragod legelőd juhai ellen?

2 Emlékezzél meg gyülekezetedről,

amelyet régen szereztél,

és örökséged törzséről,

amelyet megváltottál a Sion hegyéről,

amelyen lakoztál!

3 Fordítsd lépteidet oda,

ahol régóta romok vannak:

mindent tönkretett az ellenség szent helyeden!

4 Támadóid a gyülekezésed helyén ordítanak,

kitűzték ott saját jelvényeiket.

5 Úgy tűntek föl, mint akik fejszét emelgetnek

az erdő sűrű fái között.*

6 Faragványait már mind összetörték

fejszével és kalapáccsal.

7 Szent helyedet lángba borították,

neved hajlékát porig alázták.

8 Azt mondták szívükben:

Dúljuk föl őket mindenestül!

Isten minden hajlékát fölgyújtották az országban.

9 Jeleket nem látunk,

próféta sincs többé,

és nincs közöttünk,

aki tudná, hogy meddig tart ez.

10 Istenünk, meddig szidalmazhat a sanyargató?

Örökké gyalázhatja nevedet az ellenség?

11 Miért tartod vissza kezedet?

Vond ki jobbodat kebledből, végezz velük!

12 Mert Isten a királyom kezdettől fogva,

aki szabadulást szerez e földön.

13 Te hasítottad ketté hatalmaddal a tengert,

te törted össze a tengeri szörnyek fejét.

14 Te zúztad szét a leviátán fejeit

és a puszta népének adtad eledelül.

15 Te fakasztottál forrást és patakot,

te szárítottál ki bővizű folyókat.

16 Tied a nappal, az éjszaka is a tied.

Te formáltad a világító testeket és a napot.

17 Te szabtad meg a föld határait;

te szereztél nyarat és telet.

18 Emlékezzél meg erről, Uram,

mert ellenség szidalmaz,

és bolond nép káromolja nevedet.

19 Ne add fenevadaknak galambod lelkét;

szegényeid életéről

ne feledkezzél meg végképp!

20 Tekints szövetségedre,

mert e föld eldugott szögletei is

tele vannak erőszakos helyekkel.

21 Ne maradjon szégyenben az elnyomott,

dicsérjék nevedet a nyomorultak és szűkölködők!

22 Kelj föl, Istenem, és védd a te ügyedet!

Emlékezzél meg a gyalázásról,

amellyel naponként illet téged a bolond!

23 Ne felejtkezzél el ellenségeid szaváról

és támadóid háborgásáról,

amely szüntelen növekszik!