Idézési jogok és szabályok

Az újonnan revideált Károli-Biblia (ÚRK) szövegének jogtulajdonosa a Veritas Kiadó. A Károli-féle fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és átdolgozta a Protestáns Média Alapítvány által létrehozott szakbizottság.

Copyright © 2022 Veritas Kiadó

All rights reserved. Minden jog fenntartva.

Az újonnan revideált Károli-Biblia (ÚRK) szövegével kapcsolatos idézési jogok és szabályok

A Veritas Kiadó örömmel engedélyezi a szerzőknek és a kiadóknak, hogy gyülekezeti, vallási és egyéb kiadványokban az újonnan revideált Károli-Biblia szövegéből – alkalmanként, egy kiadványon belül – legfeljebb ezer igeverset használhassanak, anélkül, hogy ehhez a Veritas Kiadótól írásbeli engedélyt kellene kérniük és kapniuk. Azonban az idézet nem tartalmazhat teljes egészében egy-egy bibliai könyvet, és nem haladhatja meg a megjelentetni kívánt kiadvány szövegének 50%-át. Az idézés forrását – újonnan revideált Károli-Biblia – meg kell jelölni a címben, illetve a szerzői jogi oldalon fel kell tüntetni a következőt:

Újonnan revideált Károli-Biblia. Copyright © 2022 Veritas Kiadó

Amennyiben az idézeteket kereskedelmi forgalomba nem kerülő adathordozókon használják, mint például gyülekezeti belső kiadványok, poszterek, írásvetítő fólia, digitális dia és ezekhez hasonlók, a teljes körű szerzői jogi figyelmeztetés elhagyható, és helyette az idézetek végén az (ÚRK) jelzéssel kell a fordításra utalni.

Minden olyan esetben, ha a publikációban szereplő, idézett igeversek száma az ezer verset meghaladja, írásban kell kérni a felhasználás jóváhagyását a Veritas Kiadótól a következő címen:

Veritas Kiadó; 2142 Nagytarcsa, Tessedik Sámuel utca 4.

Az ilyen kérelmek kiadói jóváhagyása kizárólag írásban érvényes.