Zsoltárok könyve

Hálaadás Isten nagy jóvoltáért

111 Dicsérjétek az Urat!

Teljes szívből dicsérem az Urat

az igazak körében és a gyülekezetben.

2 Nagyok az Úr cselekedetei,

kívánatosak mindazoknak,

akik gyönyörködnek bennük.

3 Dicsőséges és méltóságos az ő cselekedete,

és igazsága mindvégig megmarad.

4 Emlékezetessé tette csodálatos dolgait,

kegyelmes és irgalmas az Úr.

5 Eledelt adott az őt félőknek,

örökké megemlékezik szövetségéről.

6 Tetteinek erejét tudtul adta
nép­ének,

amikor nekik adta a népek örökségét.

7 Kezének cselekedete hűség és igazság,

minden döntése helyes.

8 Megingathatatlanok mindörökké,

hűségéből és egyenességből származnak.

9 Váltságot küldött népének,

örökre elrendelte szövetségét,

szent és félelmes a neve.

10 A bölcsesség kezdete az Úr félelme;

józan eszű mindaz, aki eszerint él,

és dicsérete megmarad mindvégig.