Zsoltárok könyve

Az Istenben bízók reménysége

121 Ének fölmenetelkor.

Szememet a hegyekre emelem:

honnan jön a segítségem?

2 Segítségem az Úrtól van,

aki az eget és a földet teremtette.

3 Nem engedi, hogy lábad meginogjon,

nem szunnyad el őriződ.

4 Íme, nem szunnyad és nem alszik

Izráel őrizője!

5 Az Úr a te őriződ,

az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

6 Nem árt neked nappal a nap,

sem éjjel a hold.

7 Az Úr megőriz téged minden gonosztól,

megőrzi lelkedet.

8 Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet

mostantól fogva mindörökké!