Zsoltárok könyve

Jövendölés a Messiás eljöveteléről

16 Dávid bizonyságtétele.

Tarts meg engem, Istenem,

mert benned bízom!

2 Ezt mondom az Úrnak:

Az én Uram vagy,

nálad nagyobb jó nincs számomra.

3 A szentekben, akik e földön vannak,

és a felségesekben van minden gyönyörűségem.

4 Megsokasodnak fájdalmai azoknak,*

akik más isten után sietnek,

de én nem áldozom nekik véresáldozatot,

és nevüket sem veszem ajkamra.

5 Az Úr az én osztályrészem és poharam;

te tartod kezedben sorsomat.

6 Az én részem kies helyre esett,

valóban szép örökség jutott nekem.

7 Áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem,

bensőm még éjjel is oktat engem.

8 Az Úrra nézek szüntelen;

nem rendülök meg, mert a jobbom felől van.

9 Ezért örül a szívem, és vigad a lelkem,

testem is biztonságban lakik.

10 Mert nem hagyod lelkemet a sírba jutni,

nem engeded, hogy szented rothadást lásson.

11 Te tanítasz engem az élet ösvényére,

nálad teljes az öröm,

jobbodon örök gyönyörűség van.