Zsoltárok könyve

Isten megítéli a gonosz bírákat

82 Ászáf zsoltára.

Isten elfoglalta a helyét az ő gyülekezetében,

ítéletet tart az istenek között.

2 Meddig ítéltek még hamisan,

és pártoljátok a gonoszokat? Szela

3 Védelmezzétek a szegények

és árvák jogát,

szolgáltassatok igazságot

a nyomorultnak és elnyomottnak!

4 Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt,

szabadítsátok ki a gonoszok kezéből!

5 Nem tudnak, nem értenek semmit,

sötétségben járnak.

A földnek minden alapja inog.

6 Én mondtam: istenek vagytok ti,

és a Felséges fiai vagytok ti mindnyájan.

7 Mindazonáltal úgy haltok meg,

mint a közember,

és úgy hullotok el, mint bármelyik főember.

8 Kelj föl, Istenem, ítéld meg a földet,

mert minden nép a te örökséged.