Zsoltárok könyve

A kegyelmes és hűséges Isten magasztalása

138 Dávidé.

Magasztallak téged teljes szívemből,

énekkel áldalak az istenekkel szemben.

2 Leborulok szent templomod felé,

és magasztalom nevedet kegyelmedért

és igazságodért,

mert mindennél magasztosabbá tetted

nevedet és beszédedet.*

3 Amikor kiáltottam, meghallgattál,

bátorítottál engem, lelkemben erő támadt.*

4 Téged magasztal, Uram,

e föld minden királya,

amikor meghallják szád beszédeit.

5 Énekelnek az Úr útjairól,

mert nagy az Úr dicsősége!

6 Noha felséges az Úr,

mégis meglátja az alázatost,

de a kevélyt csak távolról ismeri.

7 Ha nyomorúságban vergődöm,

te megelevenítesz.

Kinyújtod kezedet ellenségeim haragja ellen,

és jobbod megment engem.

8 Az Úr mindent elvégez értem.

Uram, kegyelmed örökkévaló;

ne hagyd el kezed alkotásait!