Zsoltárok könyve

Buzdítás Isten magasztalására

145 Dávid dicsérő éneke.

Magasztallak téged, Istenem, királyom,

és áldom nevedet örökkön örökké!

2 Mindennap áldalak téged,

és dicsérem nevedet örökkön örökké!

3 Nagy az Úr és igen dicsérendő,

nagysága felfoghatatlan.

4 Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet,

s hirdeti hatalmasságodat.

5 Fenségedről, fényes dicsőségedről

és csodálatos dolgaidról elmélkedem.

6 Rettenetes hatalmadról beszélnek,

és én is hirdetem nagyságos dolgaidat.

7 Nagy jóságodra emlékezve áradoznak,

és örvendeznek igazságodnak.

8 Irgalmas és könyörülő az Úr,

késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme.

9 Jó az Úr mindenki iránt,

és könyörülő szívű minden teremtményéhez.

10 Dicsér téged, Uram, minden teremtményed,

és kegyeseid áldanak téged.

11 Országod dicsőségéről szólnak,

és hatalmadról beszélnek,

12 hogy tudtul adják hatalmát

az emberek fiainak,

és országának fényes dicsőségét.

13 Országod örökre fennálló ország,

és uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart.

14 Az Úr támogat minden elesettet,

és fölegyenesít minden meggörnyedtet.

15 Mindenki szeme rád figyel,

és te idejében megadod eledelüket.

16 Kinyitod tenyeredet,

és ingyen megelégítesz minden élőt.

17 Igaz az Úr minden útjában,

és minden dolgában kegyelmes.

18 Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt,

mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.

19 Beteljesíti az őt félők kívánságát,

meghallgatja kiáltásukat, és megsegíti őket.

20 Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik őt,

de minden gonoszt megsemmisít.

21 Az Úr dicséretéről szóljon ajkam,

és szent nevét áldja minden test

örökkön örökké!